Ny artikel publicerad!

Ann-Christine Persson, doktorand på KIDS, Danderyds sjukhus, har tillsammans med sina handledare fått sin andra artikel publicerad. Den har titeln “Associations between Time Processing Ability, Daily Time Management, and Dementia Severity”. Resultaten visar att det finns ett samband mellan tidsuppfattning, tidshantering, grad av demenssjukdom och visuospatiala funktioner. Detta kan möjliggöra tidig…

Nya projekt rullar vidare!

Vi är glada att utbildade KaTid®-bedömare från Dalarna, Gävleborg och Stockholm nu är igång med att prova vårt nyaste instrument KaTid®-Vux, för vuxna med lindrig och måttlig intellektuell funktionsnedsättning. Under sista veckan i mars har Irene Alderman och Gunnel Janeslätt varit i Amsterdam och utbildat sju professionella som ska samla in…