Kurs! Mera koll på tid

Mera koll på tid – en intervention för att stödja barns tidsuppfattning.

I höst kan du som arbetar inom barn- och ungdomspsykiatri (BUP), habilitering eller inom
elevhälsan på skolan gå kurs i Mera Koll på tid, en interventionsmetod som vänder sig till barn i
skolåldern (7–15 år) som i vardagen har svårt att hantera sin tid, eller barn som har risk att halka efter
sina jämnåriga i tidshantering.

Datum: 18–19 oktober, 2022.
Sista dag för anmälan är den 27 september, 2022.

För mer information och anmälan – läs i kurskatalogen på akademin.arbetsterapeuterna.se.