Mera koll på tid – intervention för att stödja barns tidsuppfattning

Du som professionell har möjlighet att erbjuda intervention som har visat sig effektiv i att öka tidshantering hos skolbarn med ADHD. Materialet finns tillgängligt via Sveriges arbetsterapeuter www.arbetsterapeuterna.se.