Ny artikel publicerad!

Ann-Christine Persson, doktorand på KIDS, Danderyds sjukhus, har tillsammans med sina handledare fått sin andra artikel publicerad. Den har titeln “Associations between Time Processing Ability, Daily Time Management, and Dementia Severity”. Resultaten visar att det finns ett samband mellan tidsuppfattning, tidshantering, grad av demenssjukdom och visuospatiala funktioner. Detta kan möjliggöra tidig upptäckt av bristande tidsuppfattning hos målgruppen. Det är första artikeln som påvisar att KaTid®-Senior kan användas till äldre med demenssjukdom. Artikeln kan kostnadsfritt laddas ned från denna länk: https://www.mdpi.com/1660-4601/19/7/3928