Nytt material…

Nu finns KaTid-Senior 3.0 tillgängligt! Instrumentet kan kartlägga tidsuppfattning hos vuxna och
äldre med demenssjukdom. Frågepärm och webbapp kan beställas av utbildad KaTid-bedömare.
Hämta beställningsformuläret under Filer.
Om du inte är utbildad KaTid-bedömare: Gå in på www.arbetsterapeuterna.se och läs om kursen
Kunskap om tidsuppfattning och tidshantering som ges två gånger per år.