Till KaTid-bedömare som arbetar inom habiliteringen

Vi söker dig som är utbildad KaTid-bedömare och möter barn och ungdomar 10 – 17 år inom
habiliteringen. Vi har några platser kvar på kommande, kostnadsfria fortbildning förutsatt att du
kan hjälpa till med datainsamling med webb-appen KaTid-Ung 2.0. Hör av dig om du är
intresserad.