Dagelijkse Tijdmanagement

In het dagelijks leven, houden we bij de meeste dingen die we doen, rekening met de tijd. Problemen met tijdsverwerking kunnen in het dagelijks leven zorgen voor problemen met het managen van de tijd. Dagelijks tijdmanagement geeft een antwoord op vragen als: Wanneer? Hoe lang? Hoe laat?

Onderzoek laat zien dat kinderen en volwassenen met beperkingen zoals ADHD, autisme, spina- bifida, cerebrale parese en verstandelijke beperkingen moeite hebben met tijdverwerking. Dit kan leiden tot een verminderd dagelijks tijdmanagement, wat ertoe bijdraagt dat zij moeite hebben met onder andere de dag- en avondroutine en een verminderd slaap-waak ritme hebben. Het kan ook zorgen voor problemen met het inschatten van hoe lang een activiteit duurt, het beginnen en afronden van activiteiten, het inschatten van de tijdsduur, het aanpassen aan tijdseisen en het managen van tijd gedurende de dag, week en maand. 

Tegenwoordig zijn er onderzochte methodes om op een betrouwbare manier tijdwerverkingscapaciteiten en dagelijkse tijdmanagement te meten en er zijn methodes voor het ontwikkelen van een betere tijdmanagement in het dagelijks leven. Een voorwaarde voor het verbeteren van iemands dagelijkse tijdmanagement, is dat degene (en/of de mensen in zijn of haar omgeving) kennis heeft (en/of hebben) van tijdverwerkingscapaciteiten en hoe minder goed ontwikkelde tijdverwerkingscapaciteiten invloed hebben op ons vermogen om tijd te managen in het dagelijks leven. Meerdere onderzoeken laten zien dat tijd-ondersteunende hulpmiddelen kunnen bijdragen aan het verbeteren van tijdmanagement in het dagelijks leven. Er zijn ook methoden om het kunnen verwerken van tijd en tijdmanagement te trainen bij kinderen, jongeren en volwassenen. Kennis over die methodieken kan worden verkregen door onze lezingen en trainingen. Lees daarvoor de onderstaande referentielijst voor meer informatie hierover.  

Interventies voor het verbeteren van tijdverwerkingscapaciteiten en dagelijkse tijdmanagement kunnen worden aangeboden door opgeleide professionals, bijvoorbeeld door hiervoor gecertificeerde KaTid®-beoordelaars.

Wil je meer weten over dagelijkse tijdmanagement?

Literatuurtips
  • Time for time: Assessment for of time processing ability and daily time management in children with and without disabilities, by G Janeslätt, KI. Link naar het proefschrift.
Training

We bieden een training aan voor het afnemen van de KaTid®. Deze training zorgt ervoor dat je verdiepende kennis opdoet over tijdverwerkingscapaciteiten en methoden. Lees hier meer over ->