Lopende onderzoeksprojecten

Project: Tijdmanagement bij dementie 

De titel van het project luidt: “Managing time with dementia – Effects of time assistive products on time processing ability, daily time management and well-being in people with dementia.” (vertaling: “Tijdmanagement bij dementie – Effecten van tijd ondersteunende producten op tijdverwerkingsvaardigheden, tijdmanagement in het dagelijks leven en welzijn bij mensen met dementie.” Dit betreft Zweeds-Indiaas-Japans onderzoek, gericht op veroudering en gezondheid, met financiering van Forte, Dnr 2017-00029. Gunnel Janeslätt, Regio Dalarna, is hoofdonderzoeker van het project. Het project betreft een samenwerking met KIDS, dat is het KI & Danderyds ziekenhuis; Monika Löfgren, PhD, Marika Möller, PhD en doctoraal student Ann-Christine Persson, Ergotherapeut (gediplomeerd). Vanuit Dalarna Universiteit zijn de volgende onderzoekers betrokken: professor Kevin McKee, universitair docent Lena Dahlberg en Johan Borg, PhD. In India, is Professor Sebestina Anita Dsouza, Hoofd van de afdeling Occupational Therapy van de Manipul Universiteit, project leider. In Japan, is Yuko Nishiura, PhD, Ergotherapeut (gediplomeerd) project leider en is Takenobu Inoue, PhD bij het onderzoeksinstituut in Tokonozawa, Japan, co-onderzoeker. Een eerste wetenschappelijk artikel is gepubliceerd en een andere studie loopt op dit moment. Ergotherapeuten werkzaam bij geheugenklinieken in Zweden dragen bij aan het project.


Project: Ondersteuning qua tijd

De titel van het project luidt: “Development and evaluation of an intervention in time processing ability and daily time management in preschool children with and without cognitive disabilities” (vertaling: “Ontwikkeling en evaluatie van een interventie gericht op tijdverwerkingscapaciteiten en tijdmanagement in het dagelijks leven bij kleuters met en zonder cognitieve beperkingen”). Het project wordt gefinancieerd door CKF te Dalarna. Sara Wallin Ahlström, Ergotherapeut (gediplomeerd) is als promovendus betrokken bij het project en professor Lena Almqvist als 1ste supervisor. Gunnel Janeslätt, assistent-professor Catharina Gustavsson en Maria Harder, PhD, zijn ook begeleiders en dragen als zodanig bij aan dit project. Er is een artikel over de haalbaarheid (feasibiilty) ingediend en er loopt momenteel een RCT-studie.


Project: RCB-studie

De titel van het project luidt: “Conversational support and the ”Real Care Baby” simulator – a way to informed choice of adulthood in individuals with intellectual disability?” (vertaling: “Gesprekondersteuning en de” Real Care Baby “-simulator – een manier om een weloverwogen keuze voor ouderschap te maken bij personen met een verstandelijke beperking?”). Onderzoeksgroep: Gunnel Janeslätt en mede-onderzoekers assistent-professor Margareta Larsson, assistent-professor Berit Höglund, Eva Randell, PhD, Patrik Arvidsson, PhD, Rose-Marie Berglund leerkracht speciaalonderwijs, en psycholoog Lydia Springer MSc. Het doel van dit project is om het gebruik van een conversatietoolkit “Kinderen – wat houdt het in” (www.avza.nl) en een RealCare Baby (RCB) simulator te evalueren, wanneer deze aangeboden worden ann mensen met een verstandelijke beperking. Een pilotstudie en interviews met docenten zijn gepubliceerd; een artikel over de interviews met docenten is ingediend en een gerandomiseerde, gecontroleerde studie loopt momenteel. Dit onderzoek heeft geleid tot een nieuw project “Mijn volwassen leven”, met als doel het gespreksmateriaal verder te ontwikkelen en te digitaliseren, inclusief materiaal over tijd. Dit project loopt op dit moment. 


Project: Laten we ons organiseren

De titel van het project luidt: “Lets Get Organized (LGO) – intervention to improve time management and organization skills in adults with cognitive impairment”. (vertaling: “Laten we ons organiseren – interventie gericht op het verbeteren van tijdmanagement en organisatievaardigheden bij volwassenen met cognitieve stoornissen”). Projectleider is professor Marie Holmefur. Co-onderzoekers zijn Gunnel Janeslätt, Kajsa Lidstöm Holmqvist, PhD, van Mälardalens Universiteit, Afsaneh Roshanay, PhD, van Uppsala Universiteit, Patrik Arvidsson, PhD, van Linköping Universiteit, assistent professor in ergotherapie Suzanne White en doctoraal student Maria Wingren Ergotherapeut (gediplomeerd) verbonden aan de Örebro Universiteit. Onderdeel van dit project is een interview studie, die kijkt naar de ervaringen van ouders met een verstandelijke beperking na deelname aan de LGO-interventie.


Project: Volwassenen met ID en Tijd

De titel van het project luidt: “In control of time – Time Processing Abilities and Daily Time Management in adults with intellectual disabilities (ID)” (vertaling: De tijd onder controle – Tijdverwerkingscapaciteiten en tijdmanagement in het dagelijks leven gemeten bij volwassenen met een milde of matige verstandelijke beperking”). Dit project is recent gestart. De Zweedse onderzoekers zullen instrumenten evalueren, die gericht zijn op het beoordelen van tijdverwerkingscapaciteiten en tijdmanagement in het dagelijks leven bij volwassenen met een verstandelijke beperking. Financiering werd verleend door het Centrum voor Klinisch Onderzoek in Dalarna, Universiteit van Uppsala: CKFUU-962831. Het doel is om de psychometrische eigenschappen van de KaTid-Adult en de Time-S bij volwassenen met milde of matige ID te onderzoeken. Gunnel Janeslätt werkt in dit project samen met onderzoekers van het LGO-onderzoeksteam. Betrokken onderzoekers in Nederland zijn: professor dr. Paula Sterkenburg, professor dr. Xavier Moonen, dr. Evelien van Wingerden, Debora van Elst, PhD i.o. en Altine de Reus,  onderzoeksmedewerker. Xavier Moonen is verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. De overige onderzoekers zijn verbonden aan de Academische werkplaats Bartiméus – Vrije Universiteit Amsterdam ‘Sociale relaties en gehechtheid’.


Project: KaTid®-Youth in NL (NLY)

Er loopt nog een project in Nederland. Professor Petra Hurks, Christine Resch, PhD, en Esther Keulers, PhD, zijn als onderzoekers verbonden aan de Universiteit Maastricht. Zij werken samen met Gunnel Janeslätt, KaTid Svenska AB op dit project. Het doel van dit project is een gestandaardiseerde versie van de KaTid®-Youth 2.0 te ontwikkelen. Met dit instrument zal onderzoek verricht worden naar tijdverwerkingscapaciteiten bij normaal ontwikkelende jongeren en zullen normen voor dit nieuwe instrument in Nederland worden vastgesteld.


Neem bij vragen gerust contact met ons op.