Tidshantering

I vår vardag förhåller vi oss till tid i det mesta vi gör. Svårigheter med tidsuppfattning kan leda till problem att hantera tid i vardagen det vill säga problem med tidshantering. Tidshantering ger svar på frågeorden: När? Hur länge? Vilken tid?

Forskningen visar att många barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar såsom ADHD, autism, ryggmärgsbråck, cerebral pares och intellektuell funktionsnedsättning har bristande tidsuppfattning (5-7). Det kan i sin tur leda till bristande tidshantering i vardagen såsom svårigheter att hantera dagliga rutiner, konfliktfyllda morgon- och kvällsrutiner eller bristande dygnsrytm. Det kan även innebära svårigheter att veta hur länge en aktivitet pågår, påbörja och avsluta aktiviteter eller skatta tidsåtgång, passa tider och hantera tider under en dag, vecka och månad.

Idag finns utvärderade metoder för att kartlägga bristande tidsuppfattning och tidshantering på ett tillförlitligt sätt samt metoder för att utveckla bättre tidshantering. En förutsättning för att förbättra en persons tidshantering är att personen själv och/eller omgivande personer har kunskap om tidsuppfattning och hur nedsatt tidsuppfattning kan påverka vår förmåga att hantera tid i vardagen. Många studier påvisar att tidshjälpmedel kan öka tidshanteringen i vardagen (8, 9). Det finns också metoder för att träna tidsuppfattning och tidshantering för både barn, ungdomar och vuxna (9, 10). Kunskap om dessa metoder förmedlas på de föreläsningar och kurser vi ger. Se också litteraturlistan nedan för mer information.

Insatser för att förbättra tidsuppfattning och tidshantering kan ges inom vården exempelvis inom primärvården, habiliteringen eller psykiatrin. I vissa kommuner finns även kompetensen inom elevhälsan.


Ett litet bildspel om bristande tidshantering hos barn och hur du kan lära dig mer, av leg. arbetsterapeut Sara Wallin Ahlström.


Intresserad av att lära dig mer om tidshantering…

Litteraturtips
  • Arbetsterapi för barn och ungdom, kapitel 20, av A-C Eliasson, H Lidström, M Peny-Dahlstrand, Studentlitteratur.
  • Hjälpmedelsboken från grundskolan till gymnasiet: för pedagoger och föräldrar till elever med behov av kognitivt stöd av G Gerland, Pavus utbildning.
  • Referenslista, vetenskapliga artiklar.
Kurs

Vi erbjuder kurser i kartläggningsmaterialet KaTid. Kursen ger dig fördjupad kunskap om tidsuppfattning och tidshantering hos barn, ungdomar och vuxna, om kartläggningsmaterialet samt om metoder för träning och kompensation. Läs mer…

Föreläsning

Vi erbjuder föreläsningar om tidsuppfattning och tidshantering. Läs mer…