Föreläsningar

Vi erbjuder föreläsningar med fokus på tidsuppfattning och tidshantering, förslag på ämnen:  

  • Barnet i tiden – Vad vet vi idag om hur barn utvecklar tidsuppfattning?
  • Aktuell kunskap om tidsuppfattning och tidshantering i vardagen hos barn och ungdomar.
  • Tidshantering i vardagen – kartläggning och intervention hos vuxna med funktionsnedsättningar.

Föreläsare är med. dr. och leg. arbetsterapeut Gunnel Janeslätt som har flera pågående forskningsprojekt och delar med sig av aktuell kunskap i ämnet.

Kontakta oss gärna för att diskutera era behov av ny kunskap och eventuell bokning.