Tidsuppfattning

Många barn, ungdomar och vuxna har svårigheter med tidsuppfattning. Forskning visar att tidsuppfattning är en sammanhållen kognitiv funktion, ett konstrukt (1-4). I tidsuppfattning ingår tidsupplevelse, tidsorientering och tidsplanering.

Tidsupplevelse

I tidsupplevelsen ingår att veta vad som tar kort respektive lång tid att göra. Det här behöver finnas på plats redan i förskoleåren, innan man lär sig att läsa av och använda sig av informationen från en klocka.

Tidsorientering

Tidsorientering innefattar både begrepp för tid som veckodagar och månader samt objektiv tid såsom att läsa av och använda klockan och andra verktyg för att kunna orientera sig under dagen, veckan och året.

Tidsplanering

Tidsplanering är högsta nivån av tidsuppfattning och en del av hjärnans exekutiva funktioner. Att planera tid innefattar att vet när och hur länge samt att fördela tid till olika aktiviteter.

Intresserad av att lära dig mer om tidsuppfattning?

Litteraturtips
  • Arbetsterapi för barn och ungdom, kapitel 20, av A-C Eliasson, H Lidström, M Peny-Dahlstrand, Studentlitteratur.
  • Time for time: Assessment for of time processing ability and daily time management in children with and without disabilities, av G Janeslätt, Karolinska Institutet.
  • Referenslista, vetenskapliga artiklar.
Kurs

Vi erbjuder kurser i kartläggningsinstrumentet KaTid. Kursen ger dig fördjupad kunskap om tidsuppfattning och tidshantering. Läs mer…

Föreläsning

Vi erbjuder föreläsningar om tidsuppfattning och tidshantering. Läs mer…