KaTid – Kunskap om kartläggning av tidsuppfattning och tidshantering

I samarbete med Sveriges Arbetsterapeuter erbjuder vi kurser i kartläggningsmaterialet KaTid. Genom att gå en KaTid-kurs får du kunskap om tidsuppfattning och tidshantering. När du är utbildad KaTid-bedömare har du rätt att använda dig av KaTid-materialet för kartläggning av tidsuppfattning samt möjlighet att gå vidare och bli certifierad KaTid-bedömare.


Målgrupp

Leg. arbetsterapeuter, leg. logopeder, leg. psykologer och specialpedagoger verksamma inom barn-, ungdoms- och vuxenhabilitering, barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet, skola eller LSS.

Syfte

Att ge arbetsterapeuter, logopeder, psykologer och specialpedagoger kunskaper om tidsuppfattning och tidshantering för att använda KaTid-materialet i sin helhet för bedömning och underlag för intervention.

Kursens innehåll

Kunskap om tidsuppfattning och tidshantering.
Genomgång av hur tidsuppfattning utvecklas hos barn och ungdomar.
Information om bedömningsmaterialets psykometriska egenskaper.
Genomgång av materialet och bedömningskriterier.
Koppling mellan KaTid och intervention.
Träning i att göra bedömningar.

Certifiering

Efter de tre kursdagarna kan du bli certifierad KaTid-bedömare, genom att göra minst tre hemuppgifter som innefattar ett antal kartläggningar med personer utan och med funktionsnedsättningar. Hemuppgifterna ger dig också en bra start med att komma igång att använda kartläggningsmaterialet. Som certifierad KaTid-bedömare får du tillgång till diskussionsforumet här på hemsidan.


Kommande kurser

19-21 oktober 2021, KaTid-kurs nr 34 – Lärarledd kurs på distans

25-27 april 2022, KaTid-kurs nr 35 – Nacka, Stockholm


Mer information och anmälan

Ytterligare information och anmälan till KaTid-kurser i Sverige sker via Sveriges Arbetsterapeuter. Gå till Akademin. I kurskatalogen – scrolla ned till KaTid – Kunskap om kartläggning av tidsuppfattning och tidshantering.