Om KaTid Svenska AB

Vi i KaTid Svenska AB drivs av att utveckla klinisk användbar kunskap, metoder för kartläggning och intervention. Vi brinner för att dela denna kunskap med kollegor nationellt och internationellt.

Vi startade företaget 2009, efter att vi båda gått en magisterutbildning där vi inom ramen för vår D-uppsats utvecklat ett material för kartläggning av tidsuppfattning, KaTid-Barn, som vi testat på ett 60-tal sexåringar med typisk utveckling. Vi hade en vision om att utveckla ett kartläggningsinstrument som skulle vara användbart för habiliteringens målgrupp då vi upplevde att många av våra klienter hade svårigheter med tidsuppfattning och tidshantering.

Efter utvecklingen av KaTid-Barn som prövades på barn 5-10 år utan och med funktionsnedsättning, gick vi vidare och utvecklade KaTid-Ung för personer i åldrarna 10-17 år. Vi började sälja materialet samt utbilda yrkesverksamma i tidsuppfattning, tidshantering och att använda KaTid-materialet, i samarbete med Sveriges Arbetsterapeuter.

Fortsatt forskning och utveckling av kartläggningsmaterialet och intervention pågår. I nuläget är vi i slutskedet av utvecklingen av ytterligare två material; KaTid-Vuxen som riktar sig till personer med intellektuell funktionsnedsättning i åldrarna 18 år och uppåt samt KaTid-Senior som riktar sig till målgruppen äldre med demenssjukdom (14). Vi fortsätter att utbilda och certifiera nya KaTid-bedömare i samarbete med Sveriges Arbetsterapeuter.

De senaste åren har vi utvecklat kontakter även utanför Sverige. Vi har kontakt med forskare i flera länder för vidareutveckling av KaTid-materialet till fler populationer. Inom kort finns både kartläggningsmaterialet och kursen på fler språk än svenska.

Om oss

Gunnel Janeslätt
Med. dr. leg. arbetsterapeut

Grundare och delägare i företaget KaTid Svenska AB.
Arbetar inom Habilitering, Region Dalarna, sen 1986 och har varit projektansvarig för olika projekt t.ex. Datateket och IT verkstan i Dalarna. Disputerade 2009 med avhandlingen ”Time for time; assessment of time processing ability in children with and without disabilities” på NVS, Karolinska Institutet. Forskar på Centrum för klinisk forskning i Dalarna och är associerad till Institutionen för Folkhälsa och vårdvetenskap vid Uppsala Universitet. Engagerad i arbete med internationell standard om Daily Time management (15). Föreläser och bedriver forskning om kartläggning av tidsuppfattning och tidshantering samt hur stöd kan ges till barn, ungdomar och vuxna med bristande tidshantering i vardagen.

Iréne Alderman
M.Sc. specialpedagog

Grundare och delägare i företaget KaTid Svenska AB.
Utbildad specialpedagog och IT-pedagog. Magisterexamen med inriktning mot Barn: hälsa – utveckling – lärande – intervention. Var med och startade datateksverksamheten i Dalarna 1995 och även arbetat med det i Gävleborgs län. Varit verksam som yrkesutvecklare för specialpedagoger inom Habiliteringen i Dalarna. Arbetat som specialpedagog inom barn-, ungdoms- och vuxenhabilitering, som IT-pedagog samt medverkat i föräldrautbildningar inom området AKK.
Numera pensionär från arbetet som specialpedagog, men engagemanget i KaTid Svenska AB är fortfarande aktivt och består bland annat i att vara kursledare på våra KaTid-kurser.

Kontakt:
Intresserad av mer information om oss – Kontakta oss gärna!

Postadress:
KaTid Svenska AB
Herdinvägen 8
791 31 FALUN

Organisationsnummer:
556789-0248