Tidshantering – nyckel till en fungerande vardag

Idag möter både arbetsterapeuter och andra professioner i regionens och kommunernas olika verksamheter personer med kognitiva nedsättningar inklusive bristande exekutiva funktioner. Målet med dagen är att ge deltagarna aktuell kunskap om tidsuppfattning, tidshantering, organisering & planering, om evidensläget inom kunskapsområdet när det gäller kartläggning och intervention för de målgrupper arbetsterapeuten möter. Föreläsningarna varvas med tillfällen att diskutera och reflektera.

tidshantering
Målgrupp

Arbetsterapeuter och andra professioner inom regioner och kommuner

Innehåll föreläsningsdag

Inledning med teori och begrepp när det gäller tidsuppfattning och tidshantering.

Tidsuppfattning på tidsupplevelse-nivå (förskolebarn samt barn och ungdomar med uttalade kognitiva nedsättningar).

  • Förebyggande arbete (Stöd i tid)
  • Intervention med tidshjälpmedel och Min Tid

Tidsuppfattning på tidsorienteringsnivå

  • Kartläggning och intervention för skolbarn med bristande tidshantering (Mera koll)
  • Kartläggning och intervention för äldre med demenssjukdom (projekt Hantera Tid med demenssjukdom)

Tidsuppfattning på tidsplaneringsnivå

  • Kartläggning och intervention för personer med bristande exekutiva funktioner (kartläggning och intervention med tidshjälpmedel samt Ha Koll)
Föreläsare

Sara Wallin Ahlström, leg arbetsterapeut, doktorand vid Mälardalens Universitet, Barn- och Ungdomshabiliteringen i Dalarna och Centrum för klinisk forskning (CKF) i Dalarna

Gunnel Janeslätt, Med dr., leg arbetsterapeut, vid CKF i Dalarna, Habiliteringen i Dalarna, associerad till Institutionen för Folkhälsa och Vårdvetenskap (IFV), Uppsala Universitet

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss!