KaTid-Vux betaversion 1.0 kan nu beställas

Utvärderingen av KaTid-Vux 1.0 är i slutskedet. Preliminära analyser är så lovande att vi har börjat sälja instrumentet. Frågepärm och webbapp kan beställas av utbildad KaTid-bedömare. Hämta beställningsformuläret under Filer.

Webbappar!

Arbetet med att ta fram webbappar (digitala versioner av bedömningsinstrumentet KaTid) är i full gång. Nu finns både KaTid-Ung 2.0 och KaTid-Vux 1.0 i betaversion som webbapp. Du kan ha med dig laptop eller surfplatta och kartlägga tidsuppfattning på din arbetsplats, i personens hem eller på distans online. Beställningsblankett finns där…

Nytt material…

Nu finns KaTid-Senior 3.0 tillgängligt! Instrumentet kan kartlägga tidsuppfattning hos vuxna ochäldre med demenssjukdom. Frågepärm och webbapp kan beställas av utbildad KaTid-bedömare.Hämta beställningsformuläret under Filer.Om du inte är utbildad KaTid-bedömare: Gå in på www.arbetsterapeuterna.se och läs om kursenKunskap om tidsuppfattning och tidshantering som ges två gånger per år.